Sistema de qualitat

Comparteix Share

L’Escola d’Enginyeria de Terrassa, considera necessari establir un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) que faciliti l‘acreditació dels ensenyaments que imparteix i que permeti, així mateix, garantir la qualitat dels seus programes formatius.

 

Aquest sistema de gestió de la qualitat segueix les directrius establertes per les agències de qualitat ANECA, AQU i AGSUG en el seu programa AUDIT i respecta els principis de legalitat i publicitat, transparència i participació.

 

En el disseny del SGIQ es posa de manifest la implicació i el grau de compromís de l’equip directiu i de tot el personal de l’EET en la qualitat dels programes formatius que el centre imparteix. En aquest sentit, les fites que es volen assolir amb la implantació del SGIG al centre són els següents:

 

  • Determinar els criteris de garantia de qualitat, establint estratègies de millora contínua.
  • Respondre al compromís de satisfacció de les necessitats i expectatives dels diferents grups d’interès.
  • Facilitar el seguiment i el posterior procés d’acreditació de les titulacions que imparteix.

 

L’EET ha obtingut la valoració positiva del seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat en el marc del programa AUDIT el juliol de 2012: CERTIFICAT AQU

darrera modificació: Febrer 2013
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Escola d'Enginyeria de Terrassa. EET.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech