Història

Comparteix Share
L'Escola d'Enginyeria de Terrassa té els seus orígens en la Escuela Superior de Industrias de Terrassa, creada pel R.D. de 17 d'agost de 1901, amb les especialitats de Perito Industrial (mecánico, electricista y químico), Práctico Industrial i Estudios Elementales para obreros. Posteriorment, pel R.D. de 10 de gener de 1902, es creà l'especialitat de Perito Manufacturero (més endavant Perito Textil). L'Escola inicià els seus ensenyaments el 4 de febrer de 1902 a l'edifici provisional situat al número 4 del carrer Topete de Terrassa, essent el primer centre tèxtil que s'establia a Espanya.

El naixement de l'Escola fou motivat per la necessitat de formar els propis tècnics que necessitava la indústria tèxtil de Terrassa; indústria que es remunta al segle XII, tot i que el seu desenvolupament més important s'inicia el segle XIX amb l'aparició de la màquina de vapor i els nous telers mecànics.
El 9 de maig de 1902 es posa la primera pedra de l'edifici de l'actual seu de l'Escola al Carrer Colom número 1, que posteriorment fou inaugurat el 3 de juliol de 1904. L'Escola Industrial és un edifici d'estil modernista català obra de l'arquitecte Lluís Muncunill i Domènech, d'indubtable valor històrico-arquitectònic i consubstancial a les millors imatges de la ciutat de Terrassa.

L'any 1906 va sortir la primera promoció d'Enginyers d'Indústries Tèxtils. Des de llavors, l'Escola ha impartit ensenyaments i ha format especialistes en els camps de l'Enginyeria Tèxtil, Química, Mecànica, Elèctrica i Electrònica.

El 10 de maig de 1972, mitjançant el R.D. 1377/72, l'Escola passà a formar part de la Universitat Politècnica de Barcelona, actualment Universitat Politècnica de Catalunya.

L'Escola Industrial ha estat durant molts anys centre d'estudis per a peritatges i enginyeries diverses, però abans de tot ha estat centre permanent i preponderant de sabers, investigadors i progressos tèxtils. L'Escola ha estat estretament lligada a la ciutat de Terrassa i a les seves fàbriques, vapors, telers i xemeneies, així com als seus fabricants, empresaris i obrers.

Tradicionalment, l'Escola també ha tingut una altra faceta desconeguda fora de l'entorn universitari però molt rellevant per a l'evolució del sistema universitari públic de Catalunya: en el seu si s'han forjat nous centres i especialitats tècniques, constituint-se com a bressol i origen de tot allò que avui significa ensenyament universitari a Terrassa. Serveixin a nivell d'exemple les següents dades:
 
  • L'any 1954 apareix la necessitat d'ampliació i es construeix un nou edifici que separaria l'Escola de Perits de l'Escola Superior; el 8 d'octubre de 1962 s'iniciaren les classes a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials, al carrer Colom número 11.
  • L'any 1970, l'Escola Industrial acull els ensenyaments de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicacions, impartint-se en els seus locals els dos primers cursos de la carrera. Aquest centre es traslladà posteriorment a l'acabat d'inaugurar Institut Politècnic de Terrassa abans de traslladar-se definitivament a la ciutat de Barcelona.
  • L'any 1977 es creà l'Escola Universitària d’Òptica i Optometria de Terrassa que compartí edifici i serveis amb la nostra Escola fins l'any 1992 en què es traslladà a un edifici propi.
     
Dins la reforma dels estudis universitaris a Espanya i com un dels primers centres, el curs 1993-94 es posaren en marxa a l'Escola els plans d'estudis de les titulacions: Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Tèxtil, Química Industrial, Mecànica, Electricitat i Electrònica Industrial. Durant el curs 2001-02, l’escola inicia els estudis d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació especialitat So i Imatge.

En el curs 2006-07 l'Escola posa en marxa estudis de Màster Oficial, mitjançant una oferta que configuren el Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica, i el Màster en Sostenibilitat.

L’escola és un dels primers centres de l’estat espanyol en adaptar a l’Espai Europeu d’Educació Superior els seus ensenyaments. Així doncs des del curs 2009-10 s’imparteixen estudis de Grau en Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil, i Enginyeria de Sistemes Audiovisuals. A partir del curs 2010-11 s’inicien també els estudis d’Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte.

En data 8 de febrer de 2010 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar l’ordre que autoritzava el canvi de nom de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (EUETIT) pel d’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET).

El binomi de convivència Escola-Ciutat ha estat constant al llarg de la història i s'ha accentuat especialment en la última dècada. Els ciutadans de Terrassa han fet seva "L'Escola Industrial", i d'aquest sentiment també en participen les seves institucions locals, empresarials i cíviques amb les quals mantenim una estreta i continuada relació.
darrera modificació: Setembre 2012
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Escola d'Enginyeria de Terrassa. EET.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech